ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 13

โพสต์14 ธ.ค. 2560 02:58โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 13

ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 13 คลิกที่นี่
ผลสอบระดับชั้น ม.1
คลิกที่นี่
ผลสอบระดับชั้น ม.2คลิกที่นี่
ผลสอบระดับชั้น ม.3คลิกที่นี่
ผลสอบระดับชั้น ม.4คลิกที่นี่
ผลสอบระดับชั้น ม.5คลิกที่นี่
ผลสอบระดับชั้น ม.6คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบรายคน ระดับ ม.ต้น
 คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบรายคน ระดับ ม.ปลาย คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบการแข่งวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจาปีการศึกษา 2560

โพสต์13 พ.ย. 2558 18:21โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 02:03 ]

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
วันที่สอบ: วันที่ 9 ธันวาคม 2560
สถานที่สอบ: อาคาร 5 และ อาคาร6 โรงเรียนอำนาจเจริญ

กรณีไม่พบรายชื่อหรือต้องการสมัครสอบหน้างาน  สามารถมาแจ้งเพิ่มเติมได้ ณ ห้องอำนวยการสอบ ห้องเรียนRresources Centerอาคารเรียนที่ 5 โรงเรียนเรียนอำนาจเจริญ ก่อนเวลาสอบ


ประกาศเปิดใช้เว็บไซต์กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โพสต์23 ต.ค. 2558 19:12โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2558 17:56 ]

ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญได้มอบหมายให้กลุ่มสารการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนในระดับกลุ่มสาระฯและเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล(DATA CENTER) สำหรับสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญซึ่งได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ URL ดังนี้   https://sites.google.com/a/anc.ac.th/scianc/home .ซึ่งข้อมูลต่างๆ Admin จะดำเนินการปรังปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่11

โพสต์24 ก.พ. 2557 18:40โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2558 20:03 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนอำนาจเจริญ  ได้จัดการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11  ประจำปีการศึกษา 2558  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและเป็นการวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการสอบครั้งนี้  โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตรครั้งที่ 11


ผังการจัดห้องสอบโครงการทดสอบวัดความวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 11

โพสต์30 ม.ค. 2557 15:06โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2558 00:24 ]

ผังการจัดห้องสอบโครงการทดสอบวัดความวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 11 กดที่นี้

ไม่มีชื่อ

โพสต์22 ม.ค. 2557 22:11โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   [ อัปเดต 22 ต.ค. 2558 02:19 ]


ไม่มีชื่อ

โพสต์8 ธ.ค. 2556 01:24โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   [ อัปเดต 22 ต.ค. 2558 02:20 ]


ไม่มีชื่อ

โพสต์5 ธ.ค. 2556 18:10โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   [ อัปเดต 22 ต.ค. 2558 02:21 ]


ข่าวสาร

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ !

1-9 of 9