โครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่11

โพสต์24 ก.พ. 2557 18:40โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2558 20:03 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนอำนาจเจริญ  ได้จัดการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11  ประจำปีการศึกษา 2558  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและเป็นการวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการสอบครั้งนี้  โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตรครั้งที่ 11


Ċ
กลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์,
13 พ.ย. 2558 18:12
Ċ
กลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์,
13 พ.ย. 2558 18:13
Comments