ประกาศเปิดใช้เว็บไซต์กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

โพสต์23 ต.ค. 2558 19:12โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2558 17:56 ]
ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญได้มอบหมายให้กลุ่มสารการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนในระดับกลุ่มสาระฯและเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล(DATA CENTER) สำหรับสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญซึ่งได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ URL ดังนี้   https://sites.google.com/a/anc.ac.th/scianc/home .ซึ่งข้อมูลต่างๆ Admin จะดำเนินการปรังปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

Comments