รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบการแข่งวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจาปีการศึกษา 2562

โพสต์13 พ.ย. 2558 18:21โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2562 00:59 ]
ตารางสอบ 
สอบการแข่งวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจาปีการศึกษา 2562
ชั้น  ม.1 และ ม. 4 เวลา 8.30 - 10.00 น. 
ชั้น  ม.2 และ ม. 5 เวลา 10.30 - 12.00 น. 
ชั้น  ม.3; และ ม. 6 เวลา 13.00 - 14.30 น. 
วันที่สอบ: วันที่ 16 พฤษจิกายน 2562
สถานที่สอบ: อาคาร 3, 5 และ อาคาร6 โรงเรียนอำนาจเจริญ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คลิก

ประกาศผลการสอบ คลิก

กรณีไม่พบรายชื่อหรือต้องการสมัครสอบหน้างาน  สามารถมาแจ้งเพิ่มเติมได้ ณ ห้องอำนวยการสอบ ห้องเรียนRresources Centerอาคารเรียนที่ 5 โรงเรียนเรียนอำนาจเจริญ ก่อนเวลาสอบ


Comments