รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบการแข่งวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจาปีการศึกษา 2563

โพสต์13 พ.ย. 2558 18:21โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2564 00:39 ]
ตารางสอบ 
สอบการแข่งวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจาปีการศึกษา 2563
ชั้น ประถมปลาย,  ม.2 และ ม. 5 เวลา 8.30 - 10.00 น. 
ชั้น  ม.1 และ ม. 4 เวลา 10.30 - 12.00 น. 
ชั้น  ม.3; และ ม. 6 เวลา 13.00 - 14.30 น. 
วันที่สอบ: วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่สอบ: อาคาร 3, 5 และ อาคาร6 โรงเรียนอำนาจเจริญ
กองอำนวยการสอบ : ห้องรีสอทเซ็นเตอร์ อาคาร 5 โรงเรียนอำนาจเจริญ
สมัครหน้างาน: ห้องรีสอทเซ็นเตอร์ อาคาร 5 โรงเรียนอำนาจเจริญ

ค้นหาห้องสอบ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คลิก

กรณีไม่พบรายชื่อหรือต้องการสมัครสอบหน้างาน  สามารถมาแจ้งเพิ่มเติมได้ ณ ห้องอำนวยการสอบ ห้องเรียนRresources Centerอาคารเรียนที่ 5 โรงเรียนเรียนอำนาจเจริญ ก่อนเวลาสอบ


Comments