รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบการแข่งวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจาปีการศึกษา 2560

โพสต์13 พ.ย. 2558 18:21โดยกลุ่มสารการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 02:03 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
วันที่สอบ: วันที่ 9 ธันวาคม 2560
สถานที่สอบ: อาคาร 5 และ อาคาร6 โรงเรียนอำนาจเจริญ

กรณีไม่พบรายชื่อหรือต้องการสมัครสอบหน้างาน  สามารถมาแจ้งเพิ่มเติมได้ ณ ห้องอำนวยการสอบ ห้องเรียนRresources Centerอาคารเรียนที่ 5 โรงเรียนเรียนอำนาจเจริญ ก่อนเวลาสอบ


Comments