ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 13

ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 13 คลิกที่นี่
ผลสอบระดับชั้น ม.1
คลิกที่นี่
ผลสอบระดับชั้น ม.2คลิกที่นี่
ผลสอบระดับชั้น ม.3คลิกที่นี่
ผลสอบระดับชั้น ม.4คลิกที่นี่
ผลสอบระดับชั้น ม.5คลิกที่นี่
ผลสอบระดับชั้น ม.6คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบรายคน ระดับ ม.ต้น
 คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบรายคน ระดับ ม.ปลาย คลิกที่นี่


Comments